Politika zaštite podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti privatnih podataka („Izjava”) objašnjava kada i zašto prikupljamo vaše osobne podatke, način na koji ih upotrebljavamo, vaša prava u odnosu na to podatke, te uvjete pod kojima ih možemo otkriti trećim stranama.

 1. O Hrvatsko-katarskom društvu prijateljstva

Hrvatsko-katarsko društvo prijateljstva osnovano je 2018. godine s ciljem promicanja i unapređenja gospodarske, kulturne, obrazovne, sportske i turističke suradnje Republike Hrvatske i Države Katar. Društvo održava aktivnosti, predavanja, tribine i projekte koje hrvatskoj javnosti i članovima društva predstavljaju Državu Katar i uspješne primjere suradnje u znanosti, obrazovanju, arhitekturi, gospodarstvu, poduzetništvu itd. Društvo posreduje i pomaže u ostvarivanju kontakata s dionicima iz Države Katar, s ciljem unapređenja bilateralnih odnosa naših dviju zemalja, veće robne razmjene i boljeg razumijevanja naših dvaju naroda.

 1. Kontakt podaci

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji Hrvatsko-katarsko društvo obrađuje vaše podatke, ovoj Izjavi ili načinu na koji štitimo privatne podatke, molimo da ih pošaljete e-poštom na . Također nas možete kontaktirati telefonom na broj +385 99 796 9936.

 1. Svrhe i temelji prikupljanja osobnih podataka

Vaši osobni podaci su zaštićeni zakonom, te svaka obrada vaših osobnih podataka mora biti zakonski utemeljena i u skladu s nadležnim zakonom. To se također odnosi na dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama. Prikupljamo osobne podatke predstavnika društva članova Hrvatsko-katarskog društva, predstavnika društva poslovnih suradnika i predstavnika javne uprave, međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništva te ih obrađujemo na temelju:

 1. provedbe međusobnih ugovora
 2. sukladnosti sa zakonskim obvezama
 3. naših legitimnih interesa i legitimnih interesa trećih strana

Osobni podaci koje prikupljamo i upotrebljavamo koriste se isključivo za relevantnu svrhu, u skladu s visokim standardima Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP).

Podaci se prikupljaju za unos u bazu podataka Hrvatsko-katarskog društva, slanje informacija o aktivnostima društva na vašu adresu e-pošte i pisanih pozivnica na posebna događanja, telefonski podsjetnici koji se odnose na aktivnosti društva, prikupljanje elektroničkim putem povratnih informacija o zadovoljstvu društvom i aktivnostima društva.

Iznimno, Hrvatsko-katarsko društvo može obrađivati vaše osobne podatke na temelju neke druge pravne osnove te ćete u takvim slučajevima biti pravodobno informirani u skladu sa zahtjevima OUZP-a.

 1. Koje osobne i druge podatke prikuplja HKDP

HKDP može prikupljati informacije obuhvaćene sljedećim kategorijama podataka:

 1. Podaci o kompaniji: naziv, pravni oblik, broj djelatnika, vlasnička struktura, OIB/PIN, godina osnivanja, glavna poslovna djelatnost, sjedište, opis kompanije.
 2. Ime i kontakt podaci osoba u društvu: ime i prezime, titula, funkcija, adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj.
 3. Informacije o pozivanju i nazočnosti na događanjima i sastancima (poslane pozivnice, popisi gostiju).
 4. Fotografije i video zapisi s naših događanja i aktivnosti.

Određene aktivnosti društva se snimaju i fotografiraju kako bi javnost bila upoznata s našim aktivnostima, što predstavlja naš legitiman interes. U tom smislu, vaše fotografije i snimke kao i drugi osobni podaci koji su vezani uz aktivnosti HKDP-a mogu biti javno objavljeni, ako su relevantni za javnost našeg rada.

 1. Kako društvo prikuplja osobne podatke

Hrvatsko-katarsko društvo prikuplja osobne podatke o vama kada se osobno prijavite za članstvo u društvu ili prijavite vašu organizaciju za korporativno članstvo, kada se prijavite na aktivnosti ili sudjelujete u njima, razgovarate s nama telefonom, koristite se našim mrežnim stranicama (putem mrežnih kolačića), kontaktirate nas e-poštom i/ili dopisom, date nam svoju posjetnicu, kontaktirate nas vezano za naše usluge, ili kada sudjelujete u istraživanjima članstva.

Također možemo prikupljati vaše osobne podatke od partnera, trećih strana koje su pružatelji usluga te iz javno dostupnih izvora.

 1. Koliko dugo društvo čuva osobne podatke

Društvo čuva osobne podatke članova društva dokle god su isti članovi društva ili podatke organizacije dokle god je član društva. Ukoliko osoba nije član društva, podatke ćemo čuvati dok imamo za to legitimni interes. Podaci o pruženim uslugama predstavnicima društva čuvat će se pet godina. Ako je mjerodavnim zakonima ili propisima drukčije određeno, primjenjivati će se rokovi koji su njima propisani.

 1. S kim društvo dijeli osobne podatke

Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim organizacijama:

 1. Suorganizatorima naših događanja i/ili aktivnosti, kao što su druga društva, komore, članovi, organizacije i partneri.
 2. Organizacijama i pojedincima za koje vi zatražite da im pružimo vaše osobne podatke.
 3. Koordinacijom hrvatskih društava prijateljstva radi zajedničkih ili povezanih aktivnosti
 4. Veleposlanstvom Države Katar u Republici Hrvatskoj i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Državi Katar za aktivnosti koje društvo organizira s njima u suradnji u njihovom prostoru, za potrebe slanja odgovarajućih pozivnica i pridržavanje njihovih sigurnosnih protokola.
 1. Prava članova društva

Članovi društva imaju sljedeća prava:

 1. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje HKDP čuva i obrađuje, te zatražiti njihovu kopiju.
 2. Ako smatrate da je bilo koji osobni podatak koji se odnosi na vas netočan ili nepotpun, možete zatražiti ispravak toga podatka. HKDP će odmah ispraviti svaki takav osobni podatak u skladu s OUZP-om.
 3. Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničenje obrade vaših osobnih podataka, pod uvjetima i u granicama koje su propisane OUZP-om.
 4. Imate pravo na prenosivost podataka, tj. imate pravo zatražiti da se osobni podaci koje ste pružili HKDP-u vrate vama ili da se prenesu nekom drugom u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, pod uvjetima i u granicama koje su propisane u OUZP-u.
 5. Imate pravo prigovora na podvrgavanje pravnim učincima automatske obrade, uključujući profiliranje, pod uvjetima i u granicama propisanima u OUZP-u.
 6. Imate pravo na ograničenje obrade u granicama propisanim u OUZP-u.
 7. Imate pravo na prigovor u granicama propisanim u OUZP-u.

Možete ostvariti gore navedena prava tako da nas kontaktirate na način naveden u članku 2. Ove izjave. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) kako je navedeno u nastavku.

 1. Kako povući svoju privolu

Iznimno, ako ste dali svoju privolu i time HKDP-u dali pravo na obradu vaših osobnih podataka a želite povući tu privolu, molimo pošaljite poruku e-pošte na . Međutim, vaše povlačenje privole ne utječe na zakonitost HKDP-ove obrade podataka temeljem vaše privole prije njezinoga povlačenja.

 1. Kako podnijeti pritužbu

Molimo da nam javite ako ste nezadovoljni načinom na koji smo upotrijebili vaše osobne podatke tako da nas kontaktirate na način naveden u članku 2. ove izjave.

U slučaju da želite podnijeti pritužbu o načinu na koji HKDP obrađuje vaše osobne podatke ili o načinu na koji se vaš zahtjev obrađuje, imate pravo podnijeti pritužbu izravno nadzornom tijelu. Pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/data-protection-agency.

 1. Izmjene i dopune ove Izjave

Uvjeti ove Izjave mogu se povremeno izmijeniti i dopuniti. Sve materijalne izmjene i dopune ove Izjave objavit ćemo putem odgovarajućih obavijesti na ovom mrežnom mjestu ili ćemo vas kontaktirati drugim prikladnim komunikacijskim kanalima.